ಕೊಪ್ಪಳ ಯಶಸ್ವಿ ಬಂದ್

ಕ್ರೌರ್ಯದ ವಿರುದ್ದ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದ ಕೊಪ್ಪಳ, ಭಾಗ್ಯನಗರ ನಾಗರಿಕರು ಕೊಪ್ಪಳ : ಕು.ದಾನಮ್ಮ ಸಾಮೂಹಿಕ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಹಾಗೂ ಹತ್ಯೆ ವಿರೋಧಿ ವೇದಿಕೆ…