ಭಾಗ್ಯನಗರ : ೨ ಲಕ್ಷ ನಗದು,ಬೆಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರ ಕಳ್ಳತನ

ಕೊಪ್ಪಳ: ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಯ ಮನೆಗೆ ಕನ್ನ 2 ಲಕ್ಷ ನಗದು ಸೇರಿದಂತೆ ಬಂಗಾರ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಆಭರಣಗಳು ಕಳವು.ಧನಂಜಯ ಎಂಬುವವರ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲು ಮುರಿದು ಕಳವು. ಭಾಗ್ಯನಗರದ

Read more