ಗವಿಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಸುಸ್ವಾಗತ- ವಿರುಪಾಕ್ಷಪ್ಪ ಸಿಂಗನಾಳ

ಗವಿಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಸುಸ್ವಾಗತ- ವಿರುಪಾಕ್ಷಪ್ಪ ಸಿಂಗನಾಳ Singanal Virupakshappa BJP District president leader Gangavati wishes for Gavimath…