ಟೈಗರ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ : ದೇಶಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ !

-ರಾಹುಲ ಬೆಳಗಲಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನದೆ ಆದ ಕೆಲವಷ್ಟು ತಕರಾರುಗಳಿವೆ. ಇದು ಇತ್ತೀಚಿನದ್ದಲ್ಲ, ಕಾಲೇಜು ದಿನಗಳಿಂದಲೂ. ಗೆಳೆಯ ರವಿ ಜೊತೆ ಸಲ್ಮಾನ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅದೆಷ್ಟು ಜಗಳವಾಡಿದ್ದೇನೋ

Read more