ಕೊಡದಾಳ; ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು

ಕೊಪ್ಪಳ ಜ.೩೦; ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೊಡದಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳು ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ದಿನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ . ಕೊಪ್ಪಳದವರೇ ಆದ ಯುವಬರಹಗಾರ ನಾಗರಾಜನಾಯಕ ಡಿ

Read more