ಅಂಜನಾದ್ರಿ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ದಾ ಭಕ್ತಿಯ ಹನುಮಜಯಂತಿ ಆಚರಣೆ

ಆಂಜನೇಯಾ ಜನ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ 20 ಸಾವಿರ ಮಾಲಾಧಾರಿಗಳು ಭಾಗಿ. ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗಂಗಾವತಿ ತಾಲೂಕಿನ ಆಂಜನಾದ್ರಿ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ.. 16 ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಮಾಲಾಧಾರಿಗಳು ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆಗೆ ನಿಷೇಧ ನಡುವೆ

Read more