ವಾಜಪೇಯಿ ಸಾರಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಾಗತೀಕವಾಗಿ ಬೆಳದ ಭಾರತ: ಸಂಸದ ಸಂಗಣ್ಣ ಕರಡಿ

ಕೊಪ್ಪಳ, ಡಿ.೨೫: ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ಸಡಕ್ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ದೇಶದ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಆಗಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನದಿಗಳ ಜೋಡಣೆಯ…