You are here
Home > 2017 > December > 22

ಲಿಂಗಾಯತ ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಾತ ಸ್ಥಾನ ಶಿಫಾರಸಿಗಾಗಿ ನ್ಯಾ ನಾಗಮೋಹನ ದಾಸ ಸಮಿತಿ ರಚನೆ

ಲಿಂಗಾಯತ ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಾತ ಸ್ಥಾನ ಶಿಫಾರಸಿಗಾಗಿ ನ್ಯಾ ನಾಗಮೋಹನ ದಾಸ- ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಿತಿ ರಚನೆ ಲಿಂಗಾಯತ ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಾತ ಸ್ಥಾನ ಶಿಫಾರಸಿಗಾಗಿ ನ್ಯಾ ನಾಗಮೋಹನ ದಾಸ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಡಾ ಎಸ ಜಿ ಸಿದ್ಧರಾಮಯ್ಯ ಡಾ ದ್ವಾರಕಾನಾಥ್ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಬಿಳಿಮೆಲೆ , ಮುಜಾಫರ ಅಸಾದಿ ಡಾ ಸರಜೂ ಕಾಟ್ಕರ ಡಾ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮರಾಠೆ ಸಮಿತಿ ರಚನೆ ಗೊಂಡಿದೆ. ಒಂದು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಸಮಿತಿಯ ವರದಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ

Top