ರಾಜ್ಯ ಸೇವಾದಳ ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ನೇಮಕ

ಕೊಪ್ಪಳ: ೨೦ ನಗರದ ಮಾಜಿ ನಗರಸಭಾ ಸದಸ್ಯ ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯ ಕಾಂಗ್ರೇಸಿಗ ಜಾಕೀರ ಹುಸೇನ ಕಿಲ್ಲೆದಾರ ಇವರನ್ನು ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಸೇವಾದಳದ ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಎ.ಐ.ಸಿ.ಸಿ ಮುಖ್ಯ ಸಂಘಟನಕಾರ

Read more