ಮಾನವ ಬಂಧುತ್ವ ವೇದಿಕೆ ಎಂಬ ಭರವಸೆಯ ಬೆಳಕು

-ಸನತ್ ಕುಮಾರ ಬೆಳಗಲಿ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಬಂಧುತ್ವ ವೇದಿಕೆ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬರುವ ಮುನ್ನ ಕೋಮುವಾದಿ ಶಕ್ತಿಗಳ ಅಬ್ಬರ ಜೋರಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರಮೋದ್…