ದರೋಡೆಕೋರರ ಬಂಧನ

ಎ.ಟಿ.ಎಮ್, ಹಾಗೂ ಅಂಗಡಿಗಳ ಕನ್ನ ಹಾಕಿದ ಮೂವರ ಅಂತರ್ ರಾಜ್ಯ ದರೋಡೆಕೋರರ ಬಂಧನ. ಜಗದೀಶ್, ವಿಕ್ರಮ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಭವರಲಾಲ್ ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿಗಳು. ಮೂವರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು

Read more