ಕೊಪ್ಪಳ ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ಭುಗಿಲೆದ್ದ ಭಿನ್ನಮತ

ಸ್ವಘೋಷಿತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ವಿರುದ್ದ ತಿರುಗಿಬಿದ್ದ ನಾಯಕರು.. ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕನ ವಿರುದ್ದವೇ ತಿರುಗಿ ಬಿದ್ದ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು..  ಕನಕಗಿರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ  ಭುಗಿಲೆದ್ದ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷದ ಭಿನ್ನಮತ..ದಡೆಸೂಗೂರು ಬಸವರಾಜ್ ವಿರುದ್ದ ತಿರುಗಿಬಿದ್ದ

Read more