ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದು ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೋಳ್ಳಿ- ಮಂತ್ರಾಲಯದ ಶ್ರೀ

ರಾಘವೇಂದ್ರ ಮಠದವರು ಈ ಸಲದ ಪೂಜೆಗೆ ತಮಗೆ ಅವಕಾಶ ದೊರೆತಿದ್ದು ತಾವೇ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಇಂದು ಪೂಜಾ ಕೈಂಕರ್ಯ ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ಮಂತ್ರಾಲಯದ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಶೀಗಳು ಇಂದು

Read more