ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಬದುಕಿಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಅತ್ಯವಶ್ಯ-ಶಾಸಕ ಕೆ.ರಾಘವೇಂದ್ರ ಹಿಟ್ನಾಳ 

ನಾಬಾರ್ಡ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರೂ. ೪ ಕೋಟಿಯ ಜಿಟಿಟಿಸಿ ಕಾರ್ಯಗಾರರ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ಹಾಗೂ ಭಾಗ್ಯನಗರ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್.ಕೆ.ಆರ್.ಡಿ.ಬಿ ಮತ್ತು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರೂ. ೩

Read more