You are here
Home > 2017 > November > 08 (Page 2)

ಗೋರಂಟ್ಲಿಯವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ನೇಹ ಬಳಗಕ್ಕೆ ಸಂದ ಗೌರವ- ಬೆಟ್ಟದೂರ

ಕೊಪ್ಪಳ : ನಿರಂತರವಾದ ಹೋರಾಟಗಳ ಮೂಲಕ ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದೆ. ಗೋಕಾಕ ಚಳುವಳಿ, ಕುದ್ರಿಮೋತಿ ಹೋರಾಟ, ಜಿಲ್ಲಾ ಹೋರಾಟಗಳು, ಕಾರ್ಮಿಕ ಹೋರಾಟ ಹೀಗೆ ಸತತ ಹೋರಾಟಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಗತಿಪರ ಮನಸ್ಸುಗಳು ಒಂದಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿವೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಹೋರಾಟಗಳಲ್ಲಿ ವಿಠ್ಠಪ್ಪ ಗೋರಂಟ್ಲಿಯವರೂ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ ಹೋರಾಟಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಮಾದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಗೋರಂಟ್ಲಿಯವರು ತಮ್ಮದೇ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.  ಹೀಗಾಗಿ ಗೋರಂಟ್ಲಿಯವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕ

Top