ರೋವರ ಮತ್ತು ರೇಂಜರಗಳ ಪ್ರಕೃತಿ ಮತ್ತು ಚಾರಣ ಅದ್ಯಯನ ಶಿಬಿರ

ಕೊಪ್ಪಳ : ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ನಗರದ ಜಿಲ್ಲಾ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಭಾರತ್ ಸ್ಕೌಟ್ ಮತ್ತು ಗೈಡ್ಸ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಸ್ಥೆ ವತಿಯಿಂದ ಕಲಬುರ್ಗಿ ವಿಭಾಗ ಮಟ್ಟದ ರೋವರ್ ಮತ್ತು ರೇಂಜರ್ ಪ್ರಕೃತಿ

Read more