ಪರಂಪರಾ ಕೂಟ : ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪರಂಪರೆ ಉಳಿಸಿ

ಕೊಪ್ಪಳ: ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಳಿಂದ ಪ್ರಾಚ್ಯವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಪರಂಪರೆ ಇಲಾಖೆ ಮೈಸೂರು ಇವರ ಸಂಯುಕ್ತಾಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಇರಕಲ್‍ಗಡಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕೋಟೆಯ ರಕ್ಷಣೆ ಸ್ವಚ್ಚತೆ

Read more