ಗಾಂಧಿಯಿಂದ ಗೌರಿಯವರೆಗೆ – ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

ಗೌರಿ ಲಂಕೇಶ್ ಹತ್ಯೆ ಖಂಡಿಸಿ ಕೊಪ್ಪಳದಲ್ಲಿಂದು ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಗಾಂಧಿಯಿಂದ ಗೌರಿಯವರೆಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಂದು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ವಿವಿಧ ಪ್ರಗತಿ ಪರಸಂಘಟನೆಗಳು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಪ್ಪಳದಲ್ಲಿಯೂ

Read more