ಬಯಲು ಬಹಿರ್ದೆಸೆ ಮುಕ್ತ ಜಿಲ್ಲೆ : ಗವಿಮಠದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

 ಗಾಂಧಿಜಿ ಕಂಡ ಕನಸಾದ ಬಯಲು ಬಹಿರ್ದೆಸೆ ಮುಕ್ತ ಗ್ರಾಮ ಮಾಡುವದಕ್ಕೆ ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ,  ಜಿಲ್ಲಾಪಂಚಾಯತ್ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2 ರ ಒಳಗೆ ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಯಲು

Read more