ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧ ಬರಹಗಾರರು,ಸಂಘಟಕರು,ಹೋರಾಟಗಾರರು

Koppal district Writers, Activists, Poets ಎ.ಎಂ.ಮದರಿ ೯೬೬೩೩೪೧೯೩೦ ಎ.ಪಿ.ಅಂಗಡಿ ೯೩೪೧೪೧೬೦೯೬ ಅಲ್ಲಾವುದ್ದೀನ್ ಯಮ್ಮಿ ೯೯೭೨೫೧೭೮೮೬ ಅಜ್ಮೀರ್ ನಂದಾಪೂರ ೯೪೪೯೭೦೫೬೭೨ ಅರುಣಾ ನರೇಂದ್ರ ೯೮೪೫೦೧೭೧೩೬ ಅಕ್ಬರ್ ಕಾಲಿಮಿರ್ಚಿ ೯೭೩೧೩೨೭೮೨೯ ಅಶೋಕಸ್ವಾಮಿ ಹೇರೂರು ೯೪೪೮೩೦೩೧೩೩ ಅಲ್ಲಾಗಿರಿರಾಜ್ ೯೪೪೮೧೭೬೬೯೩ ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು ಬೆಟ್ಟದೂರ ೯೮೪೪೦೪೯೨೦೫ ಅನಸೂಯಾ ಜಾಗೀರದಾರ ೯೪೪೯೩೧೦೯೫೫ ಅರಳಿ ನಾಗಭೂಷಣ ೭೮೯೯೯೩೮೨೫೯ ಬಿ.ಪೀರ್ ಬಾಷಾ ೯೮೮೦೬೮೪೦೭೭ ಬಸವರಾಜ ಮೂಲಿಮನಿ ೯೯೦೨೫೭೩೭೯೩ ಭೋಜರಾಜ ಸೊಪ್ಪಿಮಠ ೯೭೪೩೩೮೮೯೧೧ ಪ್ರಮೋದ ತುರ್ವಿಹಾಳ ೯೮೮೦೮೦೨೨೩೫ ಫಕೀರಪ್ಪ ವಜ್ರಬಂಡಿ ೯೪೪೯೪೮೩೮೧೮ ಪರಶುರಾಮಪ್ರಿಯ ೮೯೫೧೧೦೧೩೮೩ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಅಂಡಗಿ ೯೦೦೮೯೪೪೨೯೦ ಈಶ್ವರ ಹತ್ತಿ ೯೬೧೧೬೯೩೨೧೮ ಈರಪ್ಪ ಕಂಬಳಿ ೯೮೮೦೧೫೮೧೪೭ ಮುನಿಯಪ್ಪ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ೯೯೮೦೦೭೧೧೭೩ ಮಹೇಶ ಬಳ್ಳಾರಿ ೯೦೦೮೯೯೬೬೨೪ ಮಾನಪ್ಪ ಬೆಲ್ಲದ ೯೪೮೧೪೬೬೨೧೪ ಡಾ.ವಿ.ಬಿ.ರಡ್ಡೇರ್ ೭೮೯೨೩೭೪೨೦೪ ವೀರಣ್ಣ ಹುರಕಡ್ಲಿ ೯೯೦೧೧೯೭೪೮೭ ಗವಿಸಿದ್ದಪ್ಪ ಬಾರಕೇರ ೯೪೮೦೮೧೦೭೪೪ ರಾಘವೇಂದ್ರ ದಂಡಿನ ೯೪೪೮೭೧೬೪೩೯ ರವಿತೇಜ್ ಅಬ್ಬಿಗೇರಿ ೯೯೦೦೪೩೪೧೮೦ ರಮೇಶ ಬನ್ನಿಕೊಪ್ಪ ೯೯೦೨೭೪೬೨೩೫ ರವೀಂದ್ರ ಬಾಕಳೆ ೯೪೪೯೬೮೮೪೬೭…

Read More