​ ಅಪ್ಪಣ್ಣನಿಗೊಂದು ಮನವಿ  (ಕವಿತೆ)

★ಅಪ್ಪಣ್ಣನಿಗೊಂದು ಮನವಿ★
ಅಪ್ಪಣ್ಣ

ಎಷ್ಟೊಂದು ಕತ್ತಿಗಳು

ಸೇರಿಕೊಂಡಿವೆ ನಿನ್ನ ಹಸಬಿಯೊಳು

ಆ ಕತ್ತಿಗಳೇ ಮಾಡಿದ ಕ್ಷೌರ

ಹೇಗೆ ಸೂಚಿಸಿ ಬಿಡುತ್ತವೆ.
ಆ ಚಾಂದ ದಾಡಿ ಮುಸ್ಲಿಮನದೆಂದು

ಆ ಜುಟ್ಟು ಬ್ರಾಹ್ಮಣನನದೆಂದು

ಆ ಕೆಳದಾಡಿ ಸಿಖ್ಖನದೆಂದು

ಆ ಫ್ರೆಂಚ್ ದಾಡಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನನದೆಂದು
ಮೀಸೆ ಬಿಟ್ಟರೊಂದು ಜಾತಿ

ಕೇಶ ಬಿಟ್ಟರೊಂದು ಜಾತಿ

ಮುಡಿ ಕಟ್ಟಿ ದಾಡಿ ಬಿಟ್ಟರೊಂದು ಜಾತಿ

ಎಲ್ಲವನು ಬೋಳಿಸಿಟ್ಟು

ಹೊಸದೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ

ನಿರ್ಮಿಸಬಾರದಿತ್ತೇ

ಅಪ್ಪಣ್ಣ ನೀನು 

ಅಣ್ಣ ಅಕ್ಕ ಅಲ್ಲಮರೊಂದಿಗೆ

ಅನುಭವ ಮಂಟಪದ ಚುಕ್ಕಾಣಿಯಾಗಿದ್ದಿ
ಯಾಕಣ್ಣ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 

ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕದೆ ಸುಮ್ಮನಾದೆ

ಗಂಡಲ್ಲದೆ-ಹೆಣ್ಣಲ್ಲದೆ ಒಳಗಿರುವ

ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಅನುಭವ ಮಂಟಪದಲಿ

ಅಂತರಂಗ ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡಿದ ನೀನೇ 

ಬಹಿರಂಗ ಶುದ್ಧಿಗಾಗಿ

ಮಾಡಿದ ಈ ಕ್ಷೌರದಿಂದ

ಅದ್ಹೇಗೆ ಅಶಾಂತಿ ತಾಂಡವವಾಡುತ್ತಿದೆ ?
ಅಪ್ಪಣ್ಣ 

ನಿನಗೆ ನೆನಪಾಗಲಿಲ್ಲವೇ

ಶೂನ್ಯನಾದ ಅಣ್ಣ
ಬೆತ್ತಲಾದ ಅಕ್ಕ
ಜಗದ ಕೊಳೆ ತೊಳೆಯುವ ಮಾಚಿದೇವ
ತನ್ನ ಚರ್ಮವನೇ ಕತ್ತರಿಸಿ ಚಡಾವು

ಮಾಡಿದ ಹರಳಯ್ಯ ಕಲ್ಯಾಣಮ್ಮ
ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ವಿದಾಯವಿತ್ತ ಅಶೋಕ
ಬುದ್ಧನಾದ ಸಿದ್ಧ

ಅಂತೆಯೇ

ಎಸೆದು ಬಿಡಲು ಹೇಳು

ಎಲ್ಲ ಸಹೋದರರಿಗೆ

ಈ ಜಾತಿ ಸೂಚಕ ಕತ್ತಿಗಳನು……..
★ಎ.ಎಸ್.ಮಕಾನದಾರ

ನಿರಂತರ ಪ್ರಕಾಶನ

ಗದಗ

Please follow and like us:
error