ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಮಣ್ಣಿನ ಗತ್ತು, ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಏರಿದ್ಲು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಹುಡುಗಿ.

ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಏರಿದ್ಲು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಹುಡುಗಿ. ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಈ ಗಂಡು ಮೆಟ್ಟಿದ ನಾಡಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಗುರು… ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಮಣ್ಣಿನ ಗತ್ತು, ಸೂಪರ್ ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ… ಇನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಶಿಖರ್ ವನ್ನು ಏರಿ ಸಾಧಿಸಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸುವೆ.13321653_1235757883108628_7827542034673597497_n13335971_1235757876441962_3943240139039436443_n

Please follow and like us:
error