ಸರ್ವರಿಗೂ 74ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಷಯಗಳು- ಸಿ.ವಿ.ಚಂದ್ರಶೇಖರ

ದೇಶದ ಸಮಸ್ತ ಜನತೆಗೆ 74ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಷಯಗಳು- ಸಿ.ವಿ.ಚಂದ್ರಶೇಖರ್

ಬಿಜೆಪಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು,

ಕೊಪ್ಪಳ

Please follow and like us:
error