You are here
Home > ಕರ್ನಾಟಕ > ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಸೋಲಿರಲಿ, ಗೆಲುವಿರಲಿ ಬದುಕುವ ಛಲವಿರಲಿ.

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಸೋಲಿರಲಿ, ಗೆಲುವಿರಲಿ ಬದುಕುವ ಛಲವಿರಲಿ.

ಇಂದು SSLC ಫಲಿತಾಂಶ ಸೋಲಿರಲಿ, ಗೆಲುವಿರಲಿ ಬದುಕುವ ಛಲವಿರಲಿ. ಫಲಿತಾಂಶ ಏನೇ ಆಗಲಿ ದೃತಿಗೆಡದೇ ಒಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆತಾಯಿ ಯನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೋಳ್ಳಿ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್.20140512_122107

Leave a Reply

Top