ಬಳ್ಳಾರಿ zoo ನಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲಿನ ಉಷ್ನಂಶಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ತತ್ತರಿಸಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇವೆ – ಎಂ ಅಬ್ದುಲ್ ಅಜೀಜ್.

ಬಳ್ಳಾರಿ zoo ನಲ್ಲಿ ಇರೋ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಬಳ್ಳಾರಿ ಬಿಸಿಲಿನ ಉಷ್ನಂಶಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ತತ್ತರಿಸಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇವೆ zoo ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ನೀರಿನ ವೆವಸ್ತೆ ಇಲ್ಲ ನೆರಳಿನ ವೆವಸ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಸಂಭಂದ ಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡಲೇ ಯತಿಚ್ಚಿಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದು ಎಂ ಅಬ್ದುಲ್ ಅಜೀಜ್ ತಿಳಿಸಿದರು.

13015465_1151780538216248_6950275321297818465_n

 

Please follow and like us:
error