ಎಸ್ಪಿಗಳ ವರ್ಗಾವಣೆ : ಬಳ್ಳಾರಿ ಎಸ್ಪಿಯಾಗಿ ಸೈದುಲ್ ಅದಾವತ್

ಬೆಂಗಳೂರು : ವಿವಿಧ ಐಪಿಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿ ಸರಕಾರ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ.

ಬಳ್ಳಾರಿಯ ಎಸ್ಪಿ ಸಿಕೆ. ಬಾಬಾರ ಧಿಡೀರ್ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಐಡಿ ಎಸ್ಪಿಯಾಗಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಸೈದುಲ್ ಅದಾವತ್ ಅವರನ್ನು ಬಳ್ಳಾರಿ ಎಸ್ಪಿಯಾಗಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ. ಕುಲದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್, ಸೀಮಾ ಲಟ್ಕರ್, ಸಿ.ಕೆ.ಬಾಬಾ, ರವಿಕುಮಾರರನ್ನು ವರ್ಗಾವಣೆ‌ ಮಾಡಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ.

Please follow and like us:
error