ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಪೂರ್ವ ತಯಾರಿ ಉಚಿತ ತರಬೇತಿ

ಿ
ಕೊಪ್ಪಳ : ಫೆ.19, ನವಚೇತನ ವಿಜ್ಷಾನ ಪಿಯು ವಸತಿ ಕಾಲೇಜು ಭಾಗ್ಯನಗರ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕನಿಷ್ಟ 500 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಮೆಡಿಕಲ್ ವ್ಯಾಸಾಂಗಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿವಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಂಸ್ಥೆಯು ನೀಟ್ ಮತ್ತು ಜೆಇಇ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಜಿಇಇ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿರುವುದು ಹೆಮ್ಮಯ ವಿಷಯ.
ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಪೂರ್ವ ತಯಾರಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಹಂತದಲ್ಲಿಯೇ ತುಂಬಾ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನವಚೇತನ ಸಂಸ್ಥೆಯು 9ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದಲೇ ನೀಟ್ ತಯಾರಿ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 20 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 4 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಉಚಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ 9ನೇ ತರಗತಿಗೆ ಸೇರ ಬಯಸುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಮಾರ್ಚ 20 2018ರ ಒಳಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಶುಲ್ಕ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕಪಡೆದ 20 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 4 ವರ್ಷ ಉಚಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಲಾಗುವುದು.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ನವಚೇತನ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜು ಭಾಗ್ಯನಗರ ಹಾಗೂ ಮೋ : 9483483479, 9481099256 ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಕೋರಲಾಗಿದೆ.

Please follow and like us:
error