ಕ್ರಿಸ್ ಮಸ್ ಮತ್ತು ಹೊಸ ವರ್ಷಾಚರಣೆಗೆ ಸರಕಾರದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ

ಬೆಂಗಳೂರು :  ಸರಕಾರದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕ್ರಿಸ್ ಮಸ್ ಮತ್ತು ಹೊಸ ವರ್ಷಾಚರಣೆಗೆ ಸರಕಾರದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.  ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಹಸ್ತಲಾಘವ ಮತ್ತು ಆಲಿ೦ಗನವನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿದೆ.  ಪಬ್‌/ ರೆಸ್ಫ್ಕೋರೆ೦ಟಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯದ೦ತೆ ತೆರೆದಿದ್ದು, ನಡೆಸಲು ನಿರ್ಬಂಧವಿಲ್ಲ. ವಿಶೇಷ ಡಿಜೆ-ಡಾನ್ಸ್‌ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು, ವಿಶೇಷ ಪಾರ್ಟಿ, ಇತ್ಯಾದಿ ನಿಷೇಧಿಸಿದೆ

 

 

1) ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಮಂತ್ರಾಲಯವು ಆದೇಶ ಸ೦ಖ್ಯೆ: 40-3/2020-

ಡಿಎಂ-1(ಎ) ದಿನಾ೦ಕ:25.11.2020ರಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್‌-19ರ ನಿಗಾವಣೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಜಾಗ್ರತೆಗೆ

ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದ್ದು, ದಿಸಾ೦ಕ:31.12.2020ರವರೆಗೆ

ಜಾರಿಯಾಲಿರುತ್ತದೆ.

 

2) ಅದರನ್ವಯ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಆದೇಶ ಸಂ೦ಖೆೈ:ಕ೦ಇ 158 ಟಿಎನ್‌ಆರ್‌ 2020,

ದಿನಾ೦ಕ:27.11.2020ರಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶವನ್ನು ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದೆ.

 

3) ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್‌-19 ಸೋಂಕು ಹರಡಿದ್ದು, ಈ ಸೋ೦ಕನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು

ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಎಲ್ಲಾ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಕೋವಿಡ್‌.19 ಸೋಂಕು

ಹರಡುವಿಕೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು

ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಕ೦ಡುಬ೦ದು ಇ೦ತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ

ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಆರೋಗ್ಯದ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿ೦ದ ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್‌ ಹಬ್ಬ ಹಾಗೂ ಹೊಸವರ್ಷದ

ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ, ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತವಾಗಿ

ಆಚರಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಕ(೦ತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅ೦ತರವಿಲದೇ

ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಸೇರುವ ಸಾಮೂಹಿಕ ಕೂಟ (83೧/ಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು

ಹೆಚ್ಚು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯುಳ್ಳ ವಸತಿ ಸಮುಚ್ಚಯಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಜನ ಸೇರತಕ್ಕಂತ ಸ್ಮಳಗಳಲ್ಲಿ

ಆಯೋಜಿಸುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಪಟಾಕಿಗಳನ್ನು

ಮಾತ್ರ ಹಚ್ಚಲು ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ಕ೦ಇ 465 ಟಿಎನ್‌ಆರ್‌ 2020,

ದಿನಾ೦ಕ:06.11.2020 ಮತ್ತು ದಿನಾ೦ಕ:13.11.2020ರಲ್ಲಿನ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ

ಪಾಲಿಸತಕ್ಕದ್ದು.

 

4) ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಅಧಿನಿಯಮ, 2005ರ ಪ್ರಕರಣ 24ರ

ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರದತ್ತವಾದ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಿ, ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿಯ

ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಈ ಕಳಗೆ ಸಹಿ ಮಾಡಿರುವ ನಾನು ಅನುಬ೦ಧದಲಿರುವಂತೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು

ಹೊರಡಿಸಿರುತ್ತೇನೆ. ಈ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು ದಿನಾ೦ಕ:20.12.2020 5೦ದ

ದಿನಾ೦ಕ:02.01.2021ರವರೆಗೆ ಚಾಲ್ತಿಯಲಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು, ಬೃಹತ್‌

ಬೆ೦ಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಆಯುಕ್ತರು, ಪೊಲೀಸ್‌ ಆಯುಕ್ತರುಗಳು, ಜಿಲ್ಲೆಗಳ

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಪೊಲೀಸ್‌ ವರಿಷ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಇಲಾಖಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಮರುಗಳು ಮತ್ತು

ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಅನುಷ್ಟಾನಗೊಳಿಸತಕ್ಕದ್ದು.

ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸ೦ಂಪೆೈ:ಆರ್‌ಡಿ 465 ಟಿಎನ್‌ಆರ್‌ 2020, ದಿ:17-12-2020ರ ಅನುಬ೦ಧ ಕಿಸ್‌ಮಸ್‌ ಹಾಗೂ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಆಚರಣೆ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು

 

  1. ಕೈಸ್ತ ಧರ್ಮದ ಚರ್ಚ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಸೇರದಂತೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರವನ್ನು

ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಮೇಲ್ವ್ಚಿಚಾರಕರು/ಆಯೋಜಕರು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಕ್ರಮ ವಹಿಸತಕ್ಕದ್ದು.

 

  1. ಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆಯ ಸ೦ದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್‌-19 ಸಾ೦ಕ್ರಾಮಿಕ ಸೋಂಕು ತಡೆಗಟ್ಟಲು

ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಹಸ್ತಲಾಘವ ಮತ್ತು ಆಲಿ೦ಗನವನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿದೆ.

ಪಬ್‌/ ರೆಸ್ಫ್ಕೋರೆ೦ಟಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯದ೦ತೆ ತೆರೆದಿದ್ದು, ನಡೆಸಲು ನಿರ್ಬಂಧವಿಲ್ಲ.

ವಿಶೇಷ ಡಿಜೆ-ಡಾನ್ಸ್‌ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು, ವಿಶೇಷ ಪಾರ್ಟಿ, ಇತ್ಯಾದಿ ನಿಷೇಧಿಸಿದೆ

 

ತಿ. ದಿಸಾ೦ಕ 30.12.2020 ಠಿ೦ದ 92.01.2021ರವರೆಗೆ ಕಬ್‌/ಪಬ್‌/ರೆಸ್ಕೋರೆ೦ಟ್‌ ಹಾಗೂ ಅದೇ ತೆರನಾದ

ಸ್ಮಳ/ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅ೦ತರವಿಲ್ಲದೇ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಸೇರುವ ವಿಶೇಷ ಯೋಜಿತ

ಒಟ್ಟುಗೂಡುವಿಕೆ, ವಿಶೇಷ ಡಿಜೆ-ಡಾನ್ಸ್‌ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು, ವಿಶೇಷ ಪಾರ್ಟಿ, ಇತ್ಯಾದಿ ನಿಷೇಧಿಸಿದೆ.

ಆದರೆ, ಕ್ಷಬ್‌/ ಪಬ್‌/ ರೆಸ್ಫ್ಕೋರೆ೦ಟಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯದ೦ತೆ ತೆರೆದಿದ್ದು, ನಡೆಸಲು ನಿರ್ಬಂಧವಿಲ್ಲ.

 

  1. ಹೊಸ ವರ್ಷಾಚರಣೆ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ, ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು

ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರವಿಲ್ಲದೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನರ ಸೇರುವಿಕೆಯನ್ನು ಹಾಗೂ

ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿದೆ. ಅದರೆ, ಈ ಸ್ವ.ಒಳಗಳಲಿ. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯದ ಸಾಮಾನ್ಯ

ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ನಿರ್ಬಂಧವಿಲ್ಲ.

 

  1. ಆಯ್ದ ರಸ್ತೆ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಸ೦ಬಂಧಿಸಿದ೦ಂತೆ, ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲೀಸ್‌ ಆಯುಕ್ತರು, ಜಿಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು

ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಬಹುದು.

 

  1. ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಕ೦ಇ 158 ಟಿಎಸ್‌ಆರ್‌ 2020, ದಿನಾ೦ಕ:27.11.2020ರಲ್ಲಿನ

ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಪಾಲಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಅದರ೦ತೆ ಬಹು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 66ವರ್ಷದ

ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಹಿರಿಯರು ಮತ್ತು 10ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಕಳು ಮನೆಯಲಿಯೇ ಇರತಕ್ಕದ್ದು.

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಕ್‌ ಧರಿಸುವುದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅ೦ತರವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದು

ಮತ್ತು ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳು/ಮಾಲ್‌ಗಳು/ ಪಬ್‌/ ರೆಸ್ಟೋರೆ೦ಟ್‌ಗಳು ಹಾಗೂ ಅ೦ತಹ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ

ಥರ್ಮಲ್‌ ಸ್ಕೀನಿ೦ಗ್‌ ಹಾಗೂ ಸ್ವಾನಿಟೈಸರ್‌ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಇರಿಸತಕ್ಕದ್ದು.

 

  1. ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳು/ಮಾಲ್‌ಗಳು/ಪಬ್‌/ರೆಸ್ಟೋರೆ೦ಟ್‌ಗಳು ಹಾಗೂ ಅ೦ತಹ ಸೃಳ/ಪ್ರದೇಶಗಳಲಿ ಅದರ

ಮಾಲೀಕರು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದಂತೆ ಕೋವಿಡ್‌-19ರ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ

ಅಂತರದಿಂದ ಜನರು ಸೇರಲು ಜಾಗ್ರತೆ ವಹಿಸುವುದು. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಜನರನ್ನು ಸರದಿಯಲ್ಲಿ

ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಅಥವಾ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ ಮುಖಾ೦ತರ/ಟೋಕನ್‌ ಪದ್ಧತಿಯಲಿ_ ಸ್ಥಳ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲು (ಗ-

8008179) ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವುದು.

 

  1. ಪ್ರಾಂಗಣಗಳಲ್ಲಿ, ಉಪಹಾರ ಸಒಳಗಳಲ್ಲಿ, ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಕಟ್ಟಡ ಸಮುಚ್ಛ್ಚಯಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು

ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸತಕ್ಕದ್ದು.

 

  1. ಸರ್ಕಾರದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯಂತೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಹಸಿರು ಪಟಾಕಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹಚ್ಚತಕ್ಕದ್ದು.

 

  1. ಕೋವಿಡ್‌-19 ಸಾ೦ಕ್ರಾಮಿಕ ಸೋ೦ಕು ಹರಡುವಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ನಿಟ್ಟಿಸಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ

ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಹೊರಡಿಸಿದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿ

ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳು ತಪ್ಪದೇ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಅಲ್ಲದೇ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಆರೋಗ್ಯದ

ದೃಷ್ಠಿಯಿ೦ದ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ, ಪೊಲೀಸ್‌ ಇಲಾಖೆ, ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ, ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ

ಮಂಡಳಿ, ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಇಲಾಖೆ. ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಹಾಗೂ ಇತರೆ

ಇಲಾಖೆ/ಕಾರ್ಪೋರೇಷನ್‌/ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳಿಂದ ಹೊರಡಿಸಲಾದ ಸೂಚನೆ ಹಾಗೂ

ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಪಾಲಿಸತಕ್ಕದ್ದು.

 

  1. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ / ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು

ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವವರ ವಿರುದ್ಧ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಯ್ದೆ, 2005 ಹಾಗೂ ಭಾರತೀಯ ದಂ೦ಡ ಸಂಹಿತೆ

ಸೆಕ್ಷನ್‌ 188ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತಿನ/ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಅನ್ವಯವಾಗಬಹುದಾದ ಇತರೆ ಕಾನೂನು

ಉಪಬಂಧಗಳ ಮೇರೆಗೆ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲಾಗುವುದು.

 

 

(ಟಿ.ಎ೦. ವಿಜಯ್‌ ಭಾಸ್ಕರ್‌) / ಸಿಐ

ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹಾಗೂ

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ

ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು

Please follow and like us:
error