ಸಿದ್ದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮೂರು ವರ್ಷ.

ಸಿದ್ದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮೂರು ವರ್ಷ ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆದಿದೆಯಾ ಸರ್ಕಾರ? Turnaroundಯಂಗೋ 3 ವರ್ಷ ಮುಗಿತು ಇನ್ನು 2 ವರ್ಷ ಕೆಲವಂದು ಸಚಿವರು ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು, ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಸಾಧಿಸಿದ ಮತ್ತು ಸಾಧಿಸಬೇಕಾದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪತ್ರಿಕಾಪ್ರಕಟಣೆ ಹೋರಡಿಸಬೇಕು…

Please follow and like us:
error

Related posts

Leave a Comment