ಇಂದು ಎಸ್‍ಎಸ್‍ಎಲ್‍ಸಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟವಾಗಲ್ಲ,

ಎಸ್‍ಎಸ್‍ಎಲ್‍ಸಿ ಬೋರ್ಡ್‍ನಿಂದ ಸ್ಪcheck karnataka sslc result 2016ಷ್ಟನೆ. ಕೆಲ ವೆಬ್‍ಸೈಟ್‍ಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದೇ ಫಲಿತಾಂಶ ಎಂಬ ವದಂತಿ, ಈ ವಾರದೊಳಗೆ ಫಲಿತಾಂಶ,

Leave a Reply